Att våga göra medvetna val

Varje person som du möter lär dig något och påverkar dig alltid på ett eller ett annat sätt. Men har du någon gång funderat på hur påverkad du faktiskt blir av dem du möter genom livet och av dem som du umgås med varje dag? Jag är helt övertygad om att du påverkas mer av din omgivning än vad du någonsin kommer att förstå och att varje person som du möter dessutom kommer att avspeglas i just din historia på något vis. Oavsett vilken plats en person får i ditt liv så skapar de ett eller ett annat avtryck i just ditt liv. Så tar du dina egna beslut och val helt själv eller kan det faktiskt vara så att du påverkas mer än vad du tror av din omgivning? Och om det nu faktiskt är så att du påverkas av alla du möter på ett eller ett annat sätt - varför inte ta tillvara mer på din värdefulla energi och tid?

Jag tror, eller skulle nästan våga påstå att jag vet att det är få människor som ständigt är medvetna i sina val. Kan du själv säga att du väljer utifrån din egen vilja i allt från små till stora beslut? Starkt av dig om du gör det, då är jag imponerad och övertygad om att du kommer ta dig precis dit du vill. Och till dig som inte gör dina val lika medvetet som du kanske borde - våga lita på din magkänsla, lyssna på vad just du vill och ödsla varken tid eller energi på fel saker eller personer. Våga vara mer i nuet och spendera din värdefulla tid på dem som tror på dig och de som verkligen uppskattar dig precis för den du är. Att våga göra dina val medvetet kan ta dig precis dit du vill, allt handlar bara om att våga lyssna på dig själv.

Gillar

Kommentarer